Natasha Thahane’s boyfriend Thembinkosi Lorch says he is single

Back to top button